Витяг з протоколу друку ться на бланку

Облік печаток і штампів ведеться в спеціальній книзі, де зазначаються прізвища і посади осіб, у яких вони зберігаються. Зведений меморіальний ордер містить кілька номерів рахунків за дебетом чи кредитом. У разі виключення зі зведеного меморіального ордера певної суми, яка не може бути зарахована або списана з рахунку з будь-якої причини, ця сума закреслюється і в документі виправляється загальна сума. Електронні документи засвідчуються електронним цифровим підписом відповідних працівників під час їх створення. Протоколом оформляється також діяльність адміністративних органів, слідчих та ін. У ньому занотовуються всі виступи з розглянутих питань та прийняті рішення. Невикористані чеки приймаються відповідальним виконавцем, кожний невикористаний чек має бути погашений шляхом відрізання його частини, що призначена для підпису.

Зразки підписів відповідальних виконавців мають подаватися технологічно пов’язаним структурним підрозділам для здійснення контролю. Зберігання електронних архівів має бути організовано таким чином, щоб у разі потреби забезпечити їх передавання в належному стані (з описом структури архівів). 7.5. Відповідальність за організацію збереження первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку покладається на керівника банку. Після отримання дозволу керівництва банку на відкриття рахунку ці документи надаються особі, яка уповноважена здійснювати відкриття рахунків та їх реєстрацію. Текст протоколу може складатися з одного або кількох розділів, кожен з яких ділиться на три частини, що починаються словами: Слухали; Виступили; Постановили (Ухвалили). Після цих слів ставиться двокрапка. Порядок видачі дублікатів виписок обумовлюється в договорі банківського рахунку. { Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 } 5.8. За станом на 1 січня банки надають клієнтам виписки за їх особовими рахунками. Адміністратори захисту інформації мають забезпечити розподіл відкритих ключів для здійснення таких операцій.
Після вивіряння даних цих виписок клієнти складають у письмовій формі підтвердження про залишки на їх особових рахунках за станом на 1 січня. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Кожний відповідальний виконавець має ознайомитися із своєю посадовою інструкцією під розпис. 2.3. Право на підписання документів надається працівникам банку згідно з розпорядженням керівника. Перевірка Перевірка Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично.

Похожие записи: