Щоденник практики юриста бланк

щоденник практики юриста бланк
Студенти заочної форми навчання заключають угоду з базою практики. Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Характеристика підписується керівником бази практики і завіряється гербовою печаткою. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності.


Сбор необходимой документальной базы для положительного исхода судебного процесса; Принимал участие в составлении искового о взыскании заработной платы с работодателя и возмещения морального вреда. Практику студенти проходять в слідчих підрозділах Національної поліції України в Харківській області. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів.

Студент самостоятельно определяется с местом её прохождения, находит руководителя практики от предприятия, договаривается с ним и согласовывает прохождение практики с заведующим кафедрой, затем получает договор на её осуществление. Заняття під час практики можуть проводитися у вигляді лекції, семінарів, практичних і лабораторних робіт, які сприятимуть поглибленню теоретичного навчання з використанням матеріальних можливостей бази практики. Структуру апарату ДМС затверджує її Голова за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Похожие записи: