Табель обліку робочого часу бланк 2013 рік

табель обліку робочого часу бланк 2013 рік
Такий облік може бути частково відображений у самому графіку відпусток шляхом внесення інформації до нього про фактично використані працівниками відпустки. Специфіка роботи багатьох підприємств дає можливість використовувати працю працівників, що працюють за різними режимами роботи, а також за різними графіками змінності. Приклад заповнення Табеля див. на рис. 6 (с. 24). Рис. 6. Фрагмент заповнення Табеля на педагогічного працівника з педнавантаженням 18 годин на тиждень та заняттями 4 дні на тиждень (згідно з розкладом занять) ВИПРАВЛЕННЯ В ТАБЕЛІ Загалом виправлення, підчистки в Табелі не допускаються. Цей випадок підкреслює неможливість відмови зазначеним працівникам у допуску їх до роботи на умовах неповного робочого часу2. У разі такої роботи під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за ними зберігається право на одержання соціальної допомоги. 1 Див.


Для правильного застосування законодавства про оплату праці з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва важливого значення набувають рекомендації із цих питань, що розроб­ляються Міністерством аграрної політики та продовольства України. Губка А.В. — Працює на підприємстві повний робочий день на посаді комірника. З початку місяця до 15.04.2014 перебував у відпустці у зв’язку з навчанням у ВНЗ, а 16.04.2014 року не з’явився на робоче місце без поважної причини. Неповний робочий час з ініціативи працівника Закон не забороняє встановлювати неповний робочий час за заявою працівника (за згодою підприємства) у будь-який час. Наприклад, водій працює з 8-годинним робочим днем. У такому разі в Табелі ставлять 8 відпрацьованих годин навіть за умови, що працівник працював «ненормовано» цього дня.

Для відображення періоду мобілізації окремого кодування типовою формою Табеля П-5 не передбачено. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на конкретному підприємстві. Переведений на неповний робочий день працівник працює 5 або 6 год. Оплата праці найманих працівників визначається за погодженням сторін, але не може бути нижчою за встановлений державою мінімальний рівень заробітної плати (мінімальний рівень оплати праці за професійно-кваліфікаційними групами працівників) і не залежить від кінцевих результатів господарювання. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час!

Похожие записи: