Податкова декларація державного службовця 2011 бланк

податкова декларація державного службовця 2011 бланк
Разом з тим, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є платник податку – орендодавець. Сума податку з іноземного доходу платника податку – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. 2. Інвестиційні прибутки. Кому не хочеться качати, натискаємо на зображення та дивимось у збільшеному вигляді.


Значення рядка 03.01 декларації дорівнює значенню рядка 07.01 додатка 5 до декларації. 3.4. У рядку 03.02 декларації вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб — підприємців, у разі якщо за результатами остаточного розрахунку виникає від’ємне значення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену декларацію за 2014 рік не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані.(примітку доповнено пунктом 14 згідно із Законом України від 15.07.2015 р. N 610-VIII)____________. Кожний транспортний засіб відображається платником податку у відповідному рядку окремо із зазначенням марки, моделі, об’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Але коли особа повинна подати Декларацію у випадках, визначених законодавством, то крім додатку 7, необхідно заповнити саму Декларацію та відповідні додатки. Порядок подання та заповнення річної декларації Декларація подається до податкової служби за місцем обліку фізичної особи. В більшості випадків, це податкова служба, в якій фізичній особі видавали ідентифікаційний код.

Похожие записи: