План використання коштів бланк

план використання коштів бланк
Сообщений: 2 |Страница 1 из 1 План використання бюджетних коштів План використання бюджетних коштів на 2014 рік У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Ви є тут Типові форми договорів для структурних підрозділів КПІ мі.Ігоря Сікорського на надання платних освітніх послуг (крім начання студентів та аспірвнтів) затверджено наказом від13.12.2016р. № 1-256.В прикріпленому файлі Додатки № 3 та № 4 в форматі Word для зручності використання.


Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно. Одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі відповідного розпорядника коштів. На їхнє ім’я в органі Державного казначейства відкриваються відповідні рахунки. При внесенні змін до місцевого бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою. Кошти державного бюджету, які передбачаються для одержувачів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника коштів.

Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів. Платіжне доручення та всі документи, що отримані разом з ним і не прийняті до виконання, не пізніше наступного робочого дня повертаються розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу, іншим клієнтам), від яких вони надійшли. Він є основним плановим документом, на підставі якого одержувачу перераховуються бюджетні кошти і надається право на їх використання. Формы и бланки документов отчетности и бухгалтерского учета Украины | Бухгалтер 911 Наши сайты: Наверх.

Похожие записи: