Особова картка форма п-2дс бланк

особова картка форма п-2дс бланк
Оформлюється після зарахування працівників на роботу.Облікові документи, зокрема особова картка форми П-2 (П-2ДС) та особова справа, дуже важливі для визначення стажу роботи щодо призначення пенсій, при оформленні дубліката трудової книжки в разі її втрати, в інших випадках. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи. При осуществлении каждой записи обязательно должна заполняться графа «Основание», в которой указывается документ, подтверждающий правомерность осуществления каких-либо изменений. Перший (згідно з переліком документів, які подано у Додатку 11) — скеровується у МОН України, другий (згідно з переліком документів, які подано у Додатку 12) – подається на зберігання у відділ докторантури та аспірантури. Кожній особовій справі надається порядковий номер, що відповідає номеру у штатно-посадовій книзі.


Особові картки на працівників повинні мати номери, що відповідають номерам запису в книзі обліку трудових книжок і вкладишів до них. Кандидат додатково подає: 1. Згоду на збирання інформації про нього, в тому числі, яка містить персональні дані (згода надається в письмовій формі) (Додаток 4); 2. За наявності Рекомендаційні листи (не більше 5 — ти). Відеосюжети. На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Виняток становлять випадки переведення особи з підприємства на підприємство однієї системи.

Після передачі особової справи в архів контрольна картка знищується. Заводяться особові справи на керівника підприємства, його заступників, начальників відділів та служб, їх заступників, матеріально відповідальних осіб, спеціалістів тощо. Зберігається особова справа в архіві як самостійна одиниця зберігання. В разі переведення працівника на іншу роботу особова справа, як правило, не передається. Лист реєструється канцелярією Університету і дійсний протягом півроку з дня його підписання.

Похожие записи:

Опубликовано в рубрике Формы