Наказ 125/70 від 02.12.1997 року оз-2 бланк

наказ 125/70 від 02.12.1997 року оз-2 бланк
Перші три знаки означають субрахунок, четвертий — підгрупу і три останні знаки — порядковий номер предмета у підгрупі. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі. Незважаючи на те що питань щодо списання необоротних активів виникає чимало, у Положенні № 611 лише зазначили, що списання з балансу здійснюється в порядку, визначеному законодавством. Списання таких витрат проводиться відповідно до чинного законодавства (3.4). ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ(НА). Перевіряється наявність ознак нематеріального активу(НА), а саме обґрунтованість підстав їх оприбуткування відповідно до норм НП(С)БОДС 122 Увага! Картки ведуться за матеріально відповідальними особами. У картках групового обліку основних засобів слід враховувати однотипні інструменти, столовий і кухонний інвентар, бібліотечні фонди, сценічно-постановочні засоби. Надходження благодійної допомоги у натуральній формі, зокрема товарів, навчальний заклад має: відобразити в кошторисі, включивши до відповідної групи надходжень доходів бюджету провести касові і фактичні видатки відобразити в обліку.


Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні. Бухгалтер повинен слідкувати за усіма подіями, що відбуваються в установі, оскільки усе це впливає на відображення, подання та тлумачення інформації щодо виконання кошторису по відповідній бюджетній програмі. Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Штамп повинен мати найменування установи, а при здаванні предметів в експлуатацію — додатково зазначати рік і місяць видачі.

Записи в інвентарній картці типової форми ОЗ-6 (бюджет) робляться на підставі перевірених документів: актів приймання про введення в експлуатацію, технічних паспортів заводів-виробників та інших документів. Багаторічні насадження обліковуються за інвентарними об’єктами із зазначенням виду і кількості посаджених одиниць та площі. Справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні. Скачать бланк формы ОЗ-1 2) Типова форма ОЗ-2 (бюджет) Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів Застосовується для оформлення прийняття-здання основних засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації. При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки. У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об’єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою.

Похожие записи: