Кошторис бюджетних установ бланк 2013

кошторис бюджетних установ бланк 2013
Якщо головний розпорядник є виконавцем певної цільової програми, то він має забезпечити в межах відповідної бюджетної програми виконання завдань, визначених такою цільовою програмою. Усі результативні показники поділяють на: показники-стимулятори результативні показники, для яких перевиконання планових значень є бажаним і має позитивний вплив на результат програми Примітка. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження ― день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника.


Первинний моніторинг мають здійснювати розпорядники коштів – виконавці програм. Для їх розрахунку використовують показники ефективності та якості (разом по загальному та спеціальному фондах), що характеризують виконання бюджетної програми. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них. Крім того, ПЦМ у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовують, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. Виконання Застосовують моніторинг, за допомогою якого визначають хід реалізації програми та фіксують результати її виконання. Це допомогає отримувати інформацію про поточну ситуацію, сформувати висновки щодо результативності програми, доцільності приймання якісних управлінських рішень щодо неї.

Зауважимо: зв’язок цей завжди має зворотність – від виділених коштів безпосередньо залежить результат надання послуг, а від отриманого результату – кошти, які буде спрямовано на цю мету у наступному бюджетному періоді. Як застосовують ПЦМ? ПЦМ запроваджується через бюджетну програму. Такі вимоги зазначені у ст. 21 БК. Процес розробки та реалізації бюджетної програми умовно можна розділити на такі етапи: Планування Основними документами бюджетної програми виступають паспорт бюджетної програми та звіт про його виконання. Одночасно вищі навчальні заклади та наукові установи, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів.

Похожие записи: