Журнал реєстрації господарських операцій бланк таблиця

журнал реєстрації господарських операцій бланк таблиця
Один примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху (відділу, дільниці). За цією формою ведеться облік прийнятих від робітників спецодягу, спецвзуття на прання, дезінфекцію, ремонт та на літнє зберігання. Первинні документи — це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, враховуючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх виконання. Крім цього, на нашу думку, реєстр можна доповнити ще такими відомостями, як дата придбання акцій, дата відчуження акцій, частка в статутному капіталі. Передача МШП зі складу в експлуатацію оформлюється актом передачі МШП в експлуатацію. З метою збереження МШП, які знаходяться в експлуатації, керівник повинен належним чином організувати контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій призводить до компенсації такої різниці акціонерам або до збільшення додатково вкладеного капіталу.


Вторинні (інформаційні) документи містять систематизовані відомості про первинні документи або результат аналізу і синтезу даних, що є в першоджерелах. Прикладом цього способу запису може служити журнал-ордер N 3 по кредиту рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Допоміжні регістри призначені для угруповання сум по визначеним господарським операціям і одержання підсумкових даних для запису в журнали-ордери. Записи господарських операцій в журнал-ордері та відомості здійснюється за шаховим принципом: суму операції записують одночасно за дебетом та кредитом кореспондуючих рахунків, що зменшує кількість облікових записів та підвищує якість обліку. Документальне оформлення перепродажу акцій чи часток буде залежати від виду активу, який надається в оплату та проводиться аналогічно погашенню заборгованості з капіталу.

Цей реквізит є обов’язковим і розташовується нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку. 10. Місце складення або видання Відомості про місце складення або видання зазначаються на всіх документах, крім листів. Для цього використовують робочий план рахунків малого підприємства. Новий підхід до організації бухгалтерського обліку за умов впровадження П(С)БО обумовив активну комп’ютеризацію облікових робіт, що сприяло формуванню нової форми бухгалтерського обліку – автоматизованої. Надання туристичних послуг оформлюється туристською путівкою тип.ф.ТУР-1,форма якої затверджена наказом Держкомтуризму України від 16.08.96р.№40.Прийнята форма путівки є типовою. Дані документів, що відбивають масові господарські операції, попередньо групуються в відповідних відомостях. Обмежитися веденням такої книги можуть лише деякі малі під­приємства.

Похожие записи: