Відомість і журнал-ордер №6 бланк

відомість і журнал-ордер №6 бланк
Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом. Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналу. Форма N 10-НП Акт приймання-здавання нафтопродуктів з трубопроводу на АЗС. Форма N 15-НП Зведений акт приймання-здавання нафтопродуктів. Типова форма № З-9 Опис карток з обліку запасів. Форма № инв-6 Акт інвентаризації наявності коштів, що перебувають… . Форма № инв-15 Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами . Форма № инв-17 Акт інвентаризації товарів відвантажених.


Форма № инв-2 Інвентарна картка обліку основних засобів. Типова форма первинного обліку № М-2 Опис-акт уцінки товарів і продукції, що залежалися, та надлишкових товарно-матеріальних цінностей Акт витрати насіння і садівного матеріалу. Типова форма № М-15а Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності несе директор підприємства. Типова форма № ОЗ-1 (бюджет) Акт про прийняття устаткування. Форма N 9-НП Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти). Форма N 1-ТТН (нафтопродукт) Змінний звіт АЗС. Форма N 17-НП Журнал реєстрації результатів вимірювань СВКН. Форма N 33-НП Журнал реєстрації стану засувок кінцевого вузла відведення та здавання вузла під охорону. Форма № инв-19 Відомість результатів інвентаризації Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій Інвентаризаційна картка платника ПДВ Інвентаризаційний опис основних засобів. Типова форма N П-2 Особова картка Форма N П-2ДС (державні службовці) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.

Похожие записи: