Бланк штатний розпис для бюджетних установ

бланк штатний розпис для бюджетних установ
Відмови обов’язково реєструються в журналі та в письмовій формі надаються розпоряднику бюджетних коштів. Оплата здійснюється за послуги фіксованого телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), радіоточки, електронну пошту, поштові відправлення. Форма кошторису затверджується Міністерством фінансів України. У бюджетній практиці використовуються чотири види кошторисів: індивідуальні, загальні, кошториси витрат на централізовані заходи і зведені галузеві кошториси.


Касові та фактичні видатки Тема 8. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах ДКУ Тема 9 Звітність про виконання кошторису бюджетних установ. Зазначені документи подаються та затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається цій установі, а другий залишається в установі, керівник якої їх затвердив. Кожен розділ книги слід починати на новому розвороті.

Розподіл видатків повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника коштів. Найменування структурним підрозділам, як правило, підприємства присвоюють самостійно. Порушення розпорядниками бюджетних коштів, вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов’язань є підставою для призупинення бюджетних асигнувань. При відсутності даних незаповнені статті заповнюються нулями або перекреслюється.

Похожие записи: