Бланк табеля обліку робочого часу форма № п-5 скачати

При цьому тривалість скороченого робочого тижня диференціюється залежно від типу медичного закладу, категорії медичних працівників, наявності шкідливих умов. Орієнтовні форми заяв працівника про встановлення неповного робочого часу з його ініціативи та відповідних наказів у різних випадках його встановлення наведено у таблиці. Складають цей документ в одному примірнику за 2 — 3 дні до початку розрахункового періоду на підставі Табеля за минулий місяць. Наприклад, водій працює з 8-годинним робочим днем. У такому разі в Табелі ставлять 8 відпрацьованих годин навіть за умови, що працівник працював «ненормовано» цього дня. Виходячи з цього можна дійти висновку щодо загального принципу укладення трудових договорів на умовах неповного робочого часу: ці умови мають запроваджуватися лише за згодою сторін трудового договору. Необхідна документація Як вже було зазначено, законодавством України встановлено, що роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком відпусток терміну.

Працівник може бути допущений до роботи тільки після (ст. 24 КЗпП): укладення трудового договору; оформлення наказу (розпорядження) ФОП про прийняття на роботу; повідомлення фіскальної служби. Якщо підприємству для здійснення точного обліку робочого часу цю форму потрібно доповнити або розширити, то воно може внести будь-які зміни на свій розсуд без будь-яких наслідків. Дані Табеля можна застосовувати для підтвердження трудового стажу конкретного працівника, аналізу ефективності структури підприємства, установи, оптимізації штатного розкладу. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на конкретному підприємстві.
Дмитрий ДрючинПрактикующий бухгалтер и сертифицированный аудитор. С удовольствием отвечу на ваши комментарии к моим статьям. Відповідно до чинного законодавства медичних працівників відносять до категорії працівників ізскороченою тривалістю робочого часу. Приклад Працівник працює на 0,5 посадового окладу, розмір якого — 1147 грн. Цей же номер зазначають у всіх документах щодо обліку праці та його оплати. У разі звільнення (чи переведення) працівника до іншого цеху (відділу) його колишній табельний номер бажано не присвоювати іншому працівнику, як мінімум, протягом трьох років (щоб уникнути плутанини). Зверніть увагу!

Похожие записи: