Бланк суворої звітності по бензину


Сума отриманих матеріальних цінностей записується за кредитом, а перераховані кошти за відповідні матеріальні цінності та надані послуги записуються за дебетом. Касова книга може також вестися в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Видача готівки з каси установи проводиться за видатковими касовими ордерами № КО-2, або належно оформленими платіжними, розрахунково-платіжними відомостями. Переносити слід кожну одиницю, оскільки не усі старі субрахунки точно відповідають новим. Они составляются на основе практики работы транспортных компаний, но нередко содержат ошибки. Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами передбачаються в договорі між одержувачем платежу та заявником акредитива.


Відомча класифікація видатків має на меті оптимізацію кількості головних розпорядників коштів бюджетів, поліпшення бюджетного планування та побудову чіткої, організаційно досконалої системи державного управління. Кожна установа, що є юридичною особою і має касу, для обліку готівкових операцій у нацюнальній валюті України, веде одну касову книгу. На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга. Кодекс встановлює зокрема, що із застосуванням кодів класифікації доходів бюджету складаються податки до законів про Державний бюджет України.

Облік ПММ здійснюють на субрахунку 203 «Паливо» рахунка 20 «Виробничі запаси». За потреби на ньому також ведуть аналітичний облік за субрахунками у розрізі видів пального, місць зберігання тощо. Перевірка Перевірка Натисніть, будь-ласка, на це посилання, якщо броузер не переадресував на документ автоматично. Згідно з цим документом придбання, облік та списання талонів на пальне, поштових марок і марок держмита потрібно здійснювати, суворо додержуючи встановлених вимог. При складанні такого договору необхідно зазначити, що виконання зобов’язань, які випливають з його умов, покладаеться на третю особу, тобто централізовану бїхгалтерію . Згідно з Порядком № 100 бюджетні установи повинні реєструвати всі договори в книзі облику асигнувань і прийнятих зобов’язань. Таким чином, ті установи, у яких є залишки на рахунках спецфонду, повинні їх перенести на нові субрахунки.

Похожие записи: