Бланк мережі одержувачів бюджетних коштів в екселі


Для цього відкрийте в головному меню спочатку розділ Файл → Настройка Системи, потім розділ налаштувань Облік (Бюджет) та встановіть прапорець поряд з Контролювати суму юридичних зобов’язань за кошторисом витрат (рис.2). Тепер перейдіть безпосередньо до формування бюджетних зобов’язань. Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою. Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень. Директор Департаментудержавного бюджетуВ. П. Лозицький Додаток 4до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів(пункт 2.1)Періодичність: квартальна, річна.Одиниця виміру: грн коп. Установа не може бути одночасно розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів.


Для відображення бюджетних зобов’язань в Системі потрібно налаштувати механізм контролю за використанням бюджетних коштів та виконанням кошторису. Фактична наявність штатних посад на початок року і на кінець року (гр. 4 і гр. 5) та середня кількість штатних посад (гр. 7) визначається по кількісному складу, включаючи осіб тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин. Якщо дані у відповідних полях не співпадають, то Система не дозволить зареєструвати поточне зобов’язання і на екрані з’явиться попереджувальне повідомлення. При цьому установа здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету. Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці.

Після вказаних дій у формі поточного Юридичного зобов’язання з’явиться інформація про суму виконання 5000, 00 грн. Для подальшої роботи з фінансовим зобов’язанням виконайте команду КМ Перехід у фін. зобов’язання (рис.6). У розділі Фінансові зобов’язання встановіть такі самі умови відбору, як у розділі Юридичні зобов’язання. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них. При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій.

Похожие записи: