Бланк акта по форме оз-1

бланк акта по форме оз-1
Перший примірник виконавець залишить у себе, а другий віддасть замовнику. Отже, у графі 7 акта за формою № 03-1 буде ображена справедлива вартість об’єкта основних засобів. У графі 10 вказується код рахунка або субрахунку, на який щомісячно буде списуватися сума нарахованої амортизації. Акт візується начальником інструментального чи планового відділу і подається до центрального інструментального складу (ЦІС), який видає цеху інструменти (пристрої) того самого найменування, марки та розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток.


Для виробництва бетону марки М-100 використовується цемент марки М-400. На підприємстві встановлено ліміт у розмірі 1000 т цементу на місяць. Ремонт (поліпшення) ОЗ підрядним способом Зрозуміло, що спочатку матеріально відповідальна особа виявляє поломку ОЗ і сповіщає про це керівництво. Облік господарських операцій Відповідно до ст. 9 Закону про бухоблік підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

При відпуску матеріалів самовивозом накладну-вимогу, підписану одержувачем, комірник передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою. Дані пооб’єктного обліку МНА за інвентарним списком повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку малоцінних необоротних активів, що ведуться в бухгалтерії. Бланк лімітно-забірної картки з частковим заповненням реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної техніки. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Введите, пожалуйста, символы с картинки для подтверждения, что вы наш пользователь.

Похожие записи: